Konwencje 2008 roku


 • Kraków, 20.04.2008
 • Andrychów, 11.05.2008
 • Tarnów, 22.06.2008
 • Budziarze, 5-6.07.2008
 • Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
 • Białogard, 18-20.07.2008
 • Chełm, 24.08.2008
 • Andrychów, 14.09.2008
 • Kraków, 12.10.2008
 • Kraków, 20.04.2008
  Werset przewodni: Psalm 117:1
  Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie go, wszystkie ludy

  Chwalcie Pana wszystkie narody! (Psalm 117)

  Stanisław Sławiński (Chór „Syloe”)

  Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Łuk. 22:62)

  Michał Targosz

  Co z tą drugą obecnością? (2 Piotra 1:16-21)

  Łukasz Szatyński

  Uświęcenie (1 Tes. 4:3-7)

  Leszek Szarkowicz


  Andrychów, 11.05.2008
  Werset przewodni: Psalm 90:1
  Panie, Tyś ostoją naszą

  Panie, Tyś ostoją naszą (Psalm 90)

  Adam Kubic (Chór „Syloe”)

  Albowiem jeślibym się chciał chlubić... (2 Kor. 12:6)

  Henryk Szarkowicz

  Obraz czterech jeźdźców z Objawienia (Obj. 6:1-8)

  Daniel Kaleta (Przeczytaj tekst)

  Królestwo Boże

  Sławomir Florczak


  Tarnów, 22.06.2008
  Werset przewodni: Mat. 6:10
  Przyjdź królestwo twoje

  Królestwo Boże

  Aleksander Lipka

  Królewskie przesłanie - 5 Mojż. 17:14-20

  Edward Pietrzyk

  Posłanie prorockie

  Józef Sygnowski

  Czas przyjścia Królestwa na podstawie drzewa figowego

  Piotr Krajcer


  Budziarze, 5-6.07.2008
  Werset przewodni: Jan 7:37
  Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije

  Pragnienie społeczności Bożej

  Tadeusz Wójciak

  Okup i ofiara za grzech

  Jan Knop

  Nadzieja ustanowienia Królestwa

  Ryszard Armużyński

  Zważcie na Jezusa (wykład do chrztu)

  Jan Kopak


  Jedzenie z ołtarza


  Stanisław Sroka

  Próba miłości

  Józef Siedleczka

  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota

  Marek Sikora

  Cierpienia Chrystusowe

  Bronisław Kaczor


  Ciemnoszyje, 12-13.07.2008
  Werset przewodni: Mat 11:28
  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

  Oczekując na Królestwo

  Adam Kubic

  Nasz stan duchowy między samooceną a samokrytyką

  Olivier Kwarciak

  Wykład okolicznościowy do chrztu

  Jan Ciechanowski


  Kazanie na górze Pana Jezusa


  Krzysztof Wącior

  Wznoszenie się na górę Syjon

  Edward Pilch

  Co to znaczy być naśladowcą i uczniem Chrystusowym?

  Tomasz Kupski

  Jak oliwa zielona

  Piotr Krajcer


  Białogard, 18-20.07.2008
  Werset przewodni: 2 Piotra 3:10-11
  Jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach?

  Jakimi mamy być?

  Aleksander Lipka

  Przybliżyło się królestwo niebios

  Walenty Bywalec

  Kość Chrystusowa nie będzie złamana

  Stanisław Sroka

  List do zboru w Białogardzie

  Piotr Tyc


  Dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy


  Henryk Plewniok

  Pytania i odpowiedzi

  Jan Knop

  Wykład okolicznościowy do chrztu

  Ryszard Knop


  Syn pocieszenia


  Tadeusz Wójciak

  Boski plan zbawienia w obrazach i przymierzach

  Leszek Krawczyk

  Nowe Stworzenie i jego dzisiejsze dzieło

  Piotr Knop


  Chełm, 24.08.2008
  Werset przewodni: Hebr. 10:38
  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

  Daniel Krawczyk

  Drugi raz ukaże się ku zbawieniu

  Tomasz Sygnowski

  Nie dawajcie diabłu przystępu

  Edward Sadowy

  Chrześcijanin czy uczeń

  Walenty Bywalec


  Andrychów, 14.09.2008
  Werset przewodni: Psalm 23:1
  Pan jest pasterzem moim

  Pan jest pasterzem moim

  Józef Kłusak

  Jeden pasterz, jedna owczarnia

  Bronisław Kaczor

  Nastały czasy trudne (2 Tym 3:1)

  Leszek Krawczyk

  Żniwo (Joela 3:13)

  Adam Olszewski


  Kraków, 12.10.2008
  Werset przewodni: Efezj. 5:10
  Badajcie, co jest miłe Panu.

  Obierajcie to, co się podoba Panu

  Andrzej Jończy

  Sąd i miłosierdzie

  Paweł Lipianin

  Błogosławiona rodzina

  Józef Sygnowski

  Siedem zborów w Azji Mniejszej*

  Piotr Krajcer *) Nagr. bez pocz. 17 min.