Konwencje 2007 roku


 • Kraków, 29.04.2007
 • Andrychów, 13.05.2007
 • Budziarze, 23-24.06.2007
 • Kostki Duże, 30.06-1.07.2007
 • Ciemnoszyje, 7-8.07.2007
 • Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007
 • Białogard, 3-5.08.2007
 • Chełm, 19.08.2007
 • Andrychów, 16.09.2007
 • Kraków, 14.10.2007
 • Kraków, 29.04.2007
  Werset przewodni: Psalm 69:33
  „O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!"

  O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!

  Józef Sygnowski

  Czasy naprawienia wszystkich rzeczy

  Piotr Kubic

  Już wnet wieczna Ewangelia zabrzmi jak szeroki świat

  Daniel Krawczyk

  Duch Chrystusowego odrodzenia

  Daniel Kaleta (Przeczytaj HTML)


  Andrychów, 13.05.2007
  Werset przewodni: Filip. 4:4
  „Radujcie się w Panu zawsze…"

  (--)* Radujcie się w Panu

  Walenty Bywalec

  Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych

  Leszek Szarkowicz

  (--)* Duch święty

  Piotr Mrzygłód

  (--)* Zachowujcie to, co dobre

  Leszek Krawczyk

  * Brak nagrań z przyczyn technicznych. Przepraszamy.


  Budziarze, 23-24.06.2007

  Skosztowali dobrego Słowa Bożego

  Zdzisław Kołacz

  Objaw mi Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz

  Edward Pietrzyk

  Wzbudzenie Kościoła i restytucja

  Nicolae Zoicas

  Wykład do chrztu

  Jan Knop

   

   

  Usprawiedliwienie

  Piotr Knop

  Co to znaczy być badaczem Pisma Świętego

  Paweł Lipianin

  Winna macica rozkwita i woń wydaje

  Piotr Krajcer

  Nie pożądaj złych rzeczy

  Ryszard Knop


  Kostki Duże, 30.06-1.07.2007

  Niech będą szaty twoje białe

  Zdzisław Kołacz

  Chwal duszo moja Pana

  Jan Knop

  Rózga gniewu Bożego

  Łukasz Szatyński

  Nie poznali czasu nawiedzenia swego

  Michał Kopak

   

   

  Rozmowa Pana Jezusa z niewiastą chananejską

  Mirosław Suchanek

  Synu mój daj mi serce swoje

  Stanisław Sroka

  Pan stanął do rozprawy

  Józef Sygnowski

  Wszystko ma swój czas

  Bronisław Kaczor


  Ciemnoszyje, 7-8.07.2007

  Dla Żydów stałem się Żydem

  Sławomir Florczak

  Kto będzie mieszkał na świętej górze twojej

  Zdzisław Kołacz

  Nauka o sądzie wiecznym

  Daniel Kaleta (Przeczytaj HTML)

  Napełnienie znajomością

  Jan Knop

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

   

   

  Popieczętowanie 144 tysięcy

  Franciszek Olejarz

  Gdy powstał zatarg i spór niemały

  Daniel Iwaniak

  Wybór Macieja na apostoła

  Jan Ciechanowski

  Apostoł Piotr

  Piotr Krajcer


  Kraków, konwencja generalna, 21-22.07.2007

  Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej

  Stanisław Kuc

  Odkupiciel mój żyje

  Piotr Krajcer

  Jam jest Alfa i Omega

  Roman Młotkiewicz

  Bóg i człowiek

  Stanisław Sławiński

   

   

  Ogień gniewu Bożego

  Michail Lendel

  Powołanie Nowego Stworzenia

  Piotr Knop

  Ja i dom mój będziemy służyli Panu

  Daniel Krawczyk


  Białogard, 3-5.08.2007
  Werset przewodni: Kolos. 3:16
  „Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie"

  Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie (Kol. 3:16)

  Daniel Krawczyk

  Trzy albo cztery znaki Mojżesza

  Mariusz Kwarciak

  Godność Baranka

  Stanisław Kuc

  Rzeczy wielkie

  Franciszek Olejarz

   

   

  Nie lękajcie się, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi (Mat. 17:1-13)

  Józef Sygnowski

  Posłuszeństwo Rehabitów (Jer. 35)

  Daniel Kaleta

  Psalmy Stopni

  Paweł Dąbek

  Wykład do Chrztu

  Jan Kopak

   

   

  Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Abrahama

  Stanisław Sroka

  Potomstwo Syjonu (Izaj. 66:6-8)

  Edward Pietrzyk

  Wiara

  Marek Sikora

  Bądź Wola Twa

  Edward Sadowy


  Chełm, 19.08.2007

  Wielki przywilej służby

  Leszek Krawczyk

  Uczyńmy co możemy

  Marek Knitter

  Czas małej chwilki

  Jan Kopak

  Przywiązany do Pana

  Tadeusz Wójciak


  Andrychów, 16.09.2007
  Werset przewodni: Obj. 2:10
  „Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”

  Nie bądź niewierny, ale wierny

  Aleksander Lipka

  Różnica między Wielkim Gronem a Kościołem

  Jan Knop

  Uczynki starego człowieka (Kol. 3:9)

  Edward Sadowy

  Ocuć się, który śpisz (Efezj. 5:14)

  Mirosław Suchanek


  Kraków, 14.10.2007
  Werset przewodni: Jana 14:1
  „Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie”

  Wierzcie w Boga i w Jezusa (Jana 14:1)

  Zdzisław Kołacz

  Poranek Królestwa Bożego (Izaj. 21:11-12)

  Mieczysław Jakubowski

  Nie trwóżcie się

  Beniamin Pogoda

  Otworzyło się niebo

  Tomasz Sygnowski