Konwencje 2006 roku


 • Kraków, 9.04.2006
 • Andrychów, 14.05.2006
 • Tarnów, 25.06.2006
 • Budziarze, 8-9.07.2006
 • Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
 • Białogard, 21-23.07.2006
 • Chełm, 27.08.2006
 • Andrychów, 24.09.2006
 • Kraków, 15.10.2006
 • Kraków, 9.04.2006

  Obłok świadków

  Łukasz Szatyński

  Proroctwo Nahuma

  Waldemar Szymański

  Święto Paschy

  Piotr Krajcer

  Pomazaniec Cyrus

  Régis Liberda


  Andrychów, 14.05.2006
  Werset przewodni: Psalm 23
  „Pan jest pasterzem moim"

  Pan jest mym pasterzem

  Paweł Suchanek

  Trzy korony

  Edward Pietrzyk

  Budujcie się w dom duchowy

  Piotr Knop

  Człowiek, który kocha życie

  Daniel Iwaniak


  Tarnów, 25.06.2006
  Werset przewodni: 1 Tym. 2:4
  „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli."

  Aby wszyscy ludzie byli zbawieni

  Jan Knop

  Powiedzie się mojemu słudze

  Paweł Suchanek

  Nowa Pieśń Mojżesza i Baranka

  Piotr Krajcer

  Mężowie dobrej zapowiedzi

  Tadeusz Wójciak


  Budziarze, 8-9.07.2006
  Werset przewodni: Izaj. 64:5
  „Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają."

  Pan wychodzi na spotkanie czyniącym sprawiedliwość

  Stanisław Kuc

  Trąbcie w trąbę na Syonie

  Jan Knop

  Przymierze Abrahamowe w świetle proroctwa Izajasza

  Stanisław Sroka

  Wykład do chrztu

  Waldemar Szymański


  Tutaj jest coś większego niż świątynia


  Walenty Bywalec

  Powołani, wybrani i wierni

  Franciszek Olejarz

  Szukajcie sprawiedliwości

  Tadeusz Wójciak

  Nie bój się, bom Ja jest z Tobą

  Daniel Krawczyk


  Ciemnoszyje, 15-16.07.2006
  Werset przewodni: Efezj. 4:32
  „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie,
  jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie."

  Ziarnem jest Słowo Boże

  Beniamin Pogoda

  Obudź się, który śpisz

  Piotr Kubic

  Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków

  Piotr Krajcer

  Wykład do chrztu

  Daniel Iwaniak


  Szukajcie najpierw Królestwa Bożego


  Daniel Krawczyk

  Błogosławiony i święty

  Paweł Dąbek

  Mój mąż jest głupcem

  Piotr Tyc

  Jeden nauczyciel – Chrystus

  Walenty Bywalec


  Białogard, 21-23.07.2006
  Werset przewodni: Hebr. 13:1
  „Miłość braterska niechaj trwa!"

  Miłość braterska niechaj trwa!

  Eugeniusz Szarkowicz

  Moce niebieskie poruszą się (Łuk. 21:25-26)

  Zdzisław Kołacz

  Przykłady budowania wiary

  Mirosław Suchanek

  Wydarzenia brzasku Tysiąclecia

  Stanisław Sroka


  W Zakonie, co napisano, jak czytasz? (Łuk. 10:26)


  Adam Kubic

  Spiesz się, a rozczyń trzy miary mąki światłej

  Tomasz Sygnowski

  Święci Pańscy (Psalm 50:5)

  Leszek Krawczyk

  Wykład do chrztu

  Stanisław Kuc


  Uczeń jako Mistrz (Mat 10:35)


  Edward Sadowy

  Oszukiwanie samych siebie (Jak. 1:22)

  Michał Kopak

  Podróż do portu pożądanego (Psalm 107:23-30)

  Zdzisław Kołacz

  Spójrz na swoją świątynię (Izaj. 64:5-12)

  Józef Sygnowski

  Zakończenie


  Chełm, 27.08.2006

  Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie

  Józef Sygnowski

  Jak osiągnąć zbawienie

  Bronisław Kaczor

  Moc pozdrowień

  Jan Litkowicz

  Niewdzięczność a trąd

  Aleksander Lipka


  Andrychów, 24.09.2006
  Werset przewodni: Nah. 1:7
  „Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych, którzy mu ufają"

  Proroctwo Nahuma

  Piotr Krajcer

  Bogactwo tajemnicy Bożej

  Józef Sygnowski

  Zrozumienie Boskiej Mądrości

  Jan Knop

  Oczekiwanie

  Tadeusz Wójciak


  Kraków, 15.10.2006
  Werset przewodni: Oze. 6:3
  „Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana"

  Szukanie Boga

  Leszek Krawczyk

  Usprawiedliwienie

  Witold Symczuk

  Cześć i szacunek

  Paweł Lipianin

  Musicie się na nowo narodzić

  Rafał Purwin