Konwencje 2005 roku


 • Kraków, 17.04.2005
 • Andrychów, 15.05.2005
 • Tarnów, 05.06.2005
 • Kostki Duże, 25-26.06.2005
 • Ciemnoszyje, 2-3.07.2005
 • Budziarze, 9-10.07.2005
 • Konwencja Generalna, Kraków, 23-24.07.2005
 • Białogard, 5-7.08.2005
 • Andrychów, 10.09.2005
 • Kraków, 09.10.2005
 • Białogard, 29.10-1.11.2005
 • Kraków, 17.04.2005


  Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata


  Jan Knop

  Nasza ojczyzna jest w niebie

  Paweł Suchanek

  Pobożność z poprzestawaniem na małym

  Eugeniusz Szarkowicz

  Nie proszę, abyś ich wziął ze świata

  Michał Targosz


  Andrychów, 15.05.2005

  Trzy wydarzenia

  Paweł Dąbek

  Chrystus wstał!

  Mirosław Suchanek

  Różnoraka działalność ducha świętego

  Daniel Krawczyk

  Złota zasada

  Jeremiasz Purwin


  Tarnów, 05.06.2005

  Pościnani dla świadectwa – Obj. 20:4

  Józef Sygnowski

  Chrześcijańska dojrzałość

  Andrzej Dąbek

  Doświadczenie wolności

  Piotr Knop

  Tak przyjdzie jakoście go widzieli idącego do nieba

  Ryszard Knop


  Kostki Duże, 25-26.06.2005

  „Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie"

  Zdzisław Kołacz

  „Abyście jednoż rozumieli"

  Jan Knop

           (Brak nagrania z przyczyn technicznych)

  Leszek Krawczyk

  Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujmy swoje zbawienie

  Tadeusz Żurek

  Odpocznienie ludu Bożego

  Walenty Bywalec


  Zwiastuny radosnej wieści


  Eugeniusz Szarkowicz

  Historia świata w widzeniu Daniela 7 rozdziału

  Piotr Krajcer

  Pobożność

  Krzysztof Nawrocki

  Z Panem na świętej górze

  Stanisław Sroka


  Ciemnoszyje, 2-3.07.2005

  Przypowieść o uczcie weselnej

  Franciszek Olejarz

  „Aby wszyscy byli zbawieni"

  Walenty Bywalec

  „Nie bądź nazbyt sprawiedliwym"

  Mirosław Suchanek

  Wykład do chrztu

  Michał Targosz


  O kobietach


  Paweł Kozłowski

  Posłanie proroctwa Ozeasza

  Paweł Dąbek

  „Dlaczego mówisz w przypowieściach"

  Jan Ciechanowski

  Dbanie o życie w zarodku

  Daniel Iwaniak


  Budziarze, 9-10.07.2005

  Wprowadzenie

  Józef Sygnowski – Franciszek Olejarz

  Świętymi bądźcie

  Henryk Plewniok

  Mężowie opatrzności w historii Izraela

  Michał Kopak

  Doświadczajcie duchów

  Łukasz Szatyński

  Wykład do chrztu

  Tomasz Sygnowski


  „Wywiodę was z narodów" – Ezech. 20:33-38


  Edward Pietrzyk

  Zapłata Oszacowanego

  Daniel Kaleta (Przeczytaj HTML)

  Za jaką cenę

  Leszek Czerniak

  Przypowieść o siewcy

  Adam Kubic


  Konwencja Generalna-Kraków, 23-24.07.2005(Program PDF)
  „Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia" Psalm 7:2

  Zaufanie w ciele Chrystusowym

  Henryk Plewniok

  Józef sprzedany przez braci

  Ewgen Dowhan, Ukraina

  Proroctw nie lekcepoważajcie

  Jan Kopak

  „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego"

  Ioan Neagomir, Rumunia

  Zakończenie

  Edward Pietrzyk


  Psalm 45


  Adolf Dębski, Francja

  Posłowie

  Eugeniusz Szarkowicz

  Obietnica błogosławieństwa dla wszystkich ludzi

  Józef Kłusak

  Posłowie

  Eugeniusz Szarkowicz

  Obierz życie abyś żył

  Franciszek Olejarz

  Zakończenie

  Eugeniusz Szarkowicz


  Białogard, 5-7.08.2005

  Słowo Boże jest żywe

  Józef Sygnowski

  Wizja na górze przemienienia

  Mariusz Kwarciak

  Mieczu! Ocknij się na pasterza mego

  Stanisław Sroka

  Dajcie odpór diabłu

  Adam Komanowski


  Siedem objawionych tajemnic Bożych


  Daniel Chachlica

  Sposoby postępowania Bożego

  Franciszek Olejarz

  Zbawienie dzisiaj

  Walenty Bywalec

  Wykład do chrztu

  Daniel Krawczyk


  Jezus i Golgota


  Tomasz Sygnowski

  Nieposłuszeństwo wobec Boskich poleceń

  Leszek Czerniak

  Mądre panny wzięły oliwę w naczynia swoje

  Eugeniusz Szarkowicz

  Słowo Boże jest skuteczne

  Józef Sygnowski


  Andrychów, 10.09.2005

  Błogosławieństwo czy przypadek

  Piotr Mrzygłód

  Autorytety - badanie

  Daniel Iwaniak

  Czas dobierania się

  Paweł Lipianin

  Montaż słowno-muzyczny

  Tomek Kupski


  Kraków, 09.10.2005

  Naucz mnie drogi Twojej

  Jeremiasz Purwin

  Ewangelia według świętego Pawła

  Krzysztof Wącior

  Wiele członków, lecz jedno ciało - 1 Kor. 12:20

  Jan Ciechanowski

  Słuchajcie mnie wy (Izaj. 51:1)

  Piotr Knop


  Białogard, 29.10-1.11.2005

  Boża Ekonomia

  Piotr Krajcer

  Dzieci jako znaki (cz. 1)

  Piotr Krajcer

  Dzieci jako znaki (cz. 2)

  Piotr Krajcer