Konwencje 2003 roku


 • Kraków, 9.03.2003
 • Tarnów, 15.06.2003
 • Andrychów, 22.06.2003
 • Budziarze, 5-6.07.2003
 • Ciemnoszyje, 12-13.07.2003
 • Konwencja Generalna, Kraków, 19-20.07.2003
 • Kraków, 12.10.2003
 • Kraków, 9.03.2003

  Szukajcie Pana

  Józef Kłusak

  Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni

  Jeremiasz Purwin

  Dziękuj, wysławiaj, wzmocnij się, ufaj i wytrwaj bo nie zbywa ci czasu

  Paweł Suchanek


  Tarnów, 15.06.2003

  Pokoju naśladujcie

  Piotr Garbacz

  Miasto, które szukało pokoju

  Piotr Krajcer

  Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze

  Waldemar Szymański

  Kto będzie oglądał Boga

  Daniel Krawczyk


  Andrychów, 22.06.2003

  Bóg mówi

  Paweł Suchanek

  Nie przekroczysz Jordanu

  Franciszek Olejarz

  Gospodarowanie dobrami danymi od Boga

  Daniel Iwaniak

  Wykład do młodzieży

  Michał Targosz


  Budziarze, 5-6.07.2003

  Boży Pokój

  Rafał Purwin

  Dziwne, ziemskie, syońskie źródła wody

  Jan Litkowicz

  Ofiara

  Andrzej Łajbida

  Pójdź za Jezusem (wykład do chrztu)

  Daniel Krawczyk

  Świadectwo ducha świętego

  Leszek Krawczyk

  Dobro i zło

  Piotr Krajcer

  Niezwykłe zaproszenie

  Jean Wozniak

  Czas

  Piotr Mrzygłód


  Ciemnoszyje, 12-13.07.2003 (brak programu, kolejność alfabetyczna)

  Spotkanie z Bogiem

  Jan Ciechanowski

  Całe dzieło Pana na Syonie i w Jerozolimie (Izaj. 10:12-12)

  Paweł Dąbek

  Ucieszmy się Ewangelią w pieśniach

  Daniel Iwaniak

  Sens życia

  Daniel Krawczyk

  Tryumf Chrystusa (Obj. 19)

  Mirosław Kruczyński

  Ratuj się, bo chodzi o życie twoje (1 Mojż. 19:17)

  Franciszek Olejarz

  A w latach ostatecznych otrzymasz rozkaz (Ezech. 38:8-9)

  Edward Pietrzyk

  Spotkanie z Bogiem w Jego Słowie

  Michał Targosz


  Konwencja Generalna, Kraków, 19-20.07.2003

  Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy

  Zdzisław Kołacz

  Rozmowa o szatanie - związanie i zniszczenie

  Andrzej Łajbida

  Miłość, stałość i akceptacja w rodzinie

  Józef Sygnowski

  Nie oszukujcie się

  Cornel Brie

  Niespodziewany gość

  Jean Wozniak

  Siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące...

  Andrzej Dąbek

  Zgromadzeni przy wodnej bramie

  Tadeusz Wójciak


  Kraków, 12.10.2003 (brak programu, kolejność alfabetyczna)

  Gdyby przyszedł i zakołatał

  Henryk Kamiński

  Pocieszajcie mój naród mówi wasz Pan

  Piotr Krajcer

  Pocieszajcie mój lud

  Stanisław Sławiński

  Wzburzone morze

  Łukasz Szatyński