Konwencje 2002 roku


 • Andrychów, 26.05.2002
 • Tarnów, 2.06.2002
 • Budziarze, 6-7.07.2002
 • Białogard, 19-21.07.2002
 • Andrychów, 26.05.2002

  (Brak nagrania)

  Daniel Krawczyk

  O pokoju

  Piotr Krajcer

  Sąd Jeszuego

  Paweł Dąbek

  Cześć dla rodziców

  Michał Targosz


  Tarnów, 2.06.2002

  Zdroje zbawienia

  Henryk Plewniok

  Kiedyż Panie

  Aleksander Lipka

  Wierni szafarze tajemnic Bożych

  Tadeusz Wójciak

  Reformacja w kościele

  Janusz Then


  Budziarze, 6-7.07.2002

  Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście

  Paweł Suchanek

  Jak znaleźć się w Kościele i jak mieć Chrystusa za Głowę

  Stanisław Sroka

  Czy Ty jesteś tym, który przyjść ma?

  Tomasz Sygnowski

  O chrzcie

  Mieczysław Jakubowski


  Patrząc na Jezusa


  Eugeniusz Dowhan

  O dobroci

  Grzegorz Kwaśnik

  A gdy się to zacznie dziać, podnoście głowy wasze

  Jan Knop

  Ducha nie zagaszajcie

  Franciszek Olejarz


  Białogard, 19-21.07.2002

  Szukajcie w księgach Pańskich

  Józef Sygnowski

  Naczynia w ręce garncarza

  Jean Wozniak

  Pójdź za mną

  Daniel Krawczyk

  Eliasz na górze Horeb

  Łukasz Szatyński


  Ja kładę dusze moją, aby ją zasię wziąć


  Stanisław Sroka

  Niedoceniony naród

  Tadeusz Żurek

  Moja nadzieja

  Stanisław Sławiński

  O chrzcie

  Eugeniusz Szarkowicz


  O pomazaniu


  Piotr Garbacz

  Świadectwa ducha świętego

  Walenty Bywalec

  Pan jest pasterzem moim

  Adam Kubic

  Współzależność w rodzinie Bożej (brak nagrania)

  Daniel Krawczyk