Konwencje 2001 roku


 • Kraków, 18.03.2001
 • Kostki Duże, 30.06-1.07.2001
 • Budziarze, 15-16.07.2001
 • Kraków Generalna, 21-22.07.2001
 • Ciemnoszyje, 28-29.07.2001
 • Białogard, 3-5.08.2001
 • Andrychów, 7.10.2001
 • Kraków, 18.03.2001

  Różnorodność ofiary naszego Zbawiciela Jezusa

  Jan Knop

  Wybierzcie sobie starszych (5 Mojż. 1:13)

  Piotr Krajcer

  Ja Cię zachowam od godziny pokuszenia (Obj. 3:10)

  Henryk Kamiński


  Kostki Duże, 30.06-1.07.2001

  Proroctwa, obrazy i podobieństwa o Jezusie

  Stanisław Sroka

  Kto jest moim doradcą? (Izaj. 8:19)

  Aleksander Lipka

  Trzecie niebo

  Tadeusz Wójciak

  Nie zniechęcajmy się w czynieniu dobrze

  Ignac Miksa

  Obcy ogień

  Janusz Wilczek

  Błogosławieństwa Pięćdziesiątnicy

  Franciszek Olejarz

  Rozdzielenie Kaina i Abla

  Józef Sygnowski

  Pojednanie

  Walenty Bywalec

  A myśmy się spodziewali

  Henryk Plewniok


  Budziarze, 15-16.07.2001

  Zbawienie Boże (Iz. 12:2-3)

  Waldemar Szymański

  Nadzieja dla Kościoła (1 Kor. 15:51)

  Walenty Bywalec

  Ofiary (Rzym. 12:1)

  Stanisław Kuc

  Wykład do chrztu

  Henryk Kamiński

  Wrośnięcie w ciało Chrystusowe (Efezj. 4:15-18)

  Jan Litkowicz

  Na straży stać będę (Abak. 2:1)

  Henryk Purwin

  Kto jest chrześcijaninem?

  Andrzej Dąbek

  Zdrój w Elim

  Tadeusz Wójciak


  Kraków, Konwencja Generalna, 21-22.07.2001

  Pokrzepienie w Chrystusie

  Walenty Bywalec

  Panie, do kogóż pójdziemy?

  Daniel Wozniak

  Korzystanie ze stołu Pańskiego

  Jan Litkowicz

  Wesołe poselstwo Boże

  Aleksander Lipka

  Wesołe poselstwo Boże

  Eugeniusz Dowhan

  Wykład do chrztu

  Daniel Krawczyk

  Społeczność

  Stanisław Sroka


  Ciemnoszyje, 28-29.07.2001

  Zbawienie według upodobania Bożego

  Franciszek Olejarz

  Manna na pustyni

  Mariusz Kwarciak

  Trzy rzeczy, których wymaga Bóg (Mich. 6:8)

  Paweł Dąbek

  Przyjaciele Joba

  Piotr Krajcer

  Wykład do chrztu

  Daniel Krawczyk

  Proroctwo Micheasza 7:1-6

  Piotr Knop

  Stosunek chrześcijanina do problemów w kraju

  Jan Ciechanowski

  Lecz ja też to wiem, lecz wy milczcie

  Józef Potempa

  Tesza b'Aw

  Daniel Kaleta


  Białogard, 3-5.08.2001

  Jedni drugich miłujcie gorąco (1 Piotra 4:8)

  Eugeniusz Szarkowicz

  Płaszczyzny naszego współdziałania

  Krzysztof Makarzec

  Kościół przewidziany przed założeniem świata (Efezj. 1:4)

  Mariusz Kwarciak

  Naśladowanie naszego Pana w Jego cichości i pokorze

  Eugen Dowhań

  Krzyż Chrystusowy naszą chlubą (Gal. 6:14)

  Stanisław Sroka

  Srebro synów Lewiego (Mal. 3:1-4)

  Daniel Kaleta

  Ataki przeciwnika (1 Piotra 5:8-9)

  Franciszek Olejarz

  A gdy się dopełni tysiąc lat (Obj. 20:7-10)

  Edward Pietrzyk

  Wykład do chrztu

  Paweł Suchanek

  Patrzeć aby usłyszeć (Abak. 2:1)

  Adam Kubic

  Życie chrześcijańskie (Rzym. 13:11-14)

  Piotr Garbacz

  Nie omieszkiwa Pan z obietnicą (2 Piotra 3)

  Piotr Krajcer

  Wielka tajemnica, Chrystus-Kościół (Efezj. 5:22-32)

  Daniel Krawczyk


  Andrychów, 7.10.2001

  Warunki zbawienia

  Piotr Knop

  Sprawiedliwy chodzi w uczciwości swojej

  Rafał Purwin

  Wewnętrzne przygotowanie

  Daniel Iwaniak

  Naprawienie wszechrzeczy

  Józef Sygnowski