Konwencje 2000 roku


 • Bielsko-Biała, 27.05.2000
 • Tarnów, 25.06.2000
 • Budziarze, 15-16.07.2000
 • Białogard, 28-30.07.2000
 • Chełm, 20.08.2000
 • Chrzanów, 3.09.2000
 • Andrychów, 1.10.2000
 • Katowice, 2000
 • Bielsko-Biała, 27.05.2000

  Zdobienie nauki naszego Boga (Tyt. 2:10)

  Zdzisław Kołacz

  Pan patrzy z nieba (Psalm 33:13)

  Aleksander Lipka

  Uświęcająca moc Prawdy (Jan 17:17)

  Daniel Krawczyk

  Do starszego pokolenia braci i sióstr

  Daniel Iwaniak


  Tarnów, 25.06.2000

  Okup za wszystkich i jego znaczenie

  Józef Sygnowski

  Ofiara za grzech w Dniu Pojednania

  Franciszek Olejarz

  Poddaństwo chrześcijanina wobec zwierzchności

  Piotr Krajcer

  Sympozjum – Wiara

  Daniel Chachlica

  Sympozjum – Nadzieja

  Stanisław Kuc

  Sympozjum – Miłość

  Piotr Knop


  Budziarze, 15-16.07.2000

  Ja jestem droga, i prawda, i żywot

  Henryk Plewniok

  Potrzeba mądrości

  Marek Szymański

  Dobry wybór (wykład do młodzieży)

  Aleksander Lipka

  Ofiara Kościoła Rzym 12

  Janusz Then

  Wykład do chrztu

  Paweł Suchanek

  Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem

  Łukasz Szatyński

  Sadzawka Jan 9:1-7

  Józef Kłusak

  Co napisano w Zakonie Łuk. 10:25-28

  Michał Kopak

  Słuchanie Słowa Bożego

  Adam Kubic


  Białogard, 28-30.07.2000

  Obfitość stołu Pańskiego (Psalm 23)

  Zdzisław Kołacz

  Tysiąclecie a Restytucja

  Henryk Szarkowicz

  Jeśli z Nim cierpimy, abyśmy także z Nim byli uwielbieni

  Andrzej Dąbek

  Przemienienie (Rzym. 12:2)

  Adam Kopczyk

  Kupuj Prawdę (Przyp. 23:23)

  Józef Garbacz


  Jakub kupił pierworodztwo


  Stanisław Sroka

  O prawdziwej Ewangelii

  Adam Komanowski

  O Jordanie, wróć się nazad (brak nagrania)

  Tadeusz Wójciak

  O chrzcie

  Daniel Krawczyk


  Pieczętowanie Nowego Stworzenia


  Franciszek Olejarz

  Błogosławieni są ci, co cierpią dla sprawiedliwości

  Sławomir Florczak

  Chodzimy wiarą, a nie widzeniem

  Bertoldo Fonsaca

  Czasy, w których żyjemy

  Ryszard Armużyński


  Chełm, 20.08.2000

  Amnestia ogłoszona przez Boga

  Jan Knop

  Strach

  Krzysztof Makarzec

  Historia Eliasza obrazem na historię Kościoła

  Henryk Kamiński

  Cóż jest człowiek

  Eugeniusz Szarkowicz


  Chrzanów, 3.09.2000
  Szczęśliwszą rzeczą jest dawać niż brać

  Poświęcenie, usprawiedliwienie i wielka obietnica

  Paweł Suchanek

  Zbliża się Armagieddon

  Mieczysław Jakubowski

  Zagrzmi Pan z Syjonu

  Józef Sygnowski

  Co to znaczy być w Prawdzie

  Andrzej Dąbek


  Andrychów, 1.10.2000

  Naśladowania Jezusa (wykład do młodzieży)

  Rafał Purwin

  Zwiastowanie dobrej nowiny

  Jan Kopak

  Beer-szeba - studnia przysięgi

  Tadeusz Wójciak

  O zmartwychwstaniu w Starym Testamencie

  Daniel Chachlica


  Katowice, 2000

  Głoszenie Ewangelii pokoju (Mar. 1:15)

  Adam Kubic

  Pamiętaj na Stwórcę w dniach młodości

  Paweł Suchanek

  Jan Chrzciciel (Mat. 14:1-12)

  Piotr Krajcer