Archiwum dawnych nagrań wykładów biblijnych

Mówca Tytuł Data wygłoszenia Miejsce wygłoszenia Data dodania
Adler Sylwester
Trzy warunki - - 21.05.2016
O Biblii - - 21.05.2016
Oczekiwanie na Królestwo 1994 Andrychów 21.05.2016
Armużyński Stanisław
Wybrani 14-08-1977 Warszawa 24.11.2015
Honkisz Józef
Pan jest moim pasterzem (Psalm 23) 22-11-1981 Warszawa 24.11.2015
Cieślak Alfred
Chrystus w was, nadzieja chwały 4-09-1967 Chicago
Ciupik
Bohaterzy wiary 20-05-1961 Detroit
Dąbek Juliusz
Dążenie do niebiańskiej ojczyzny 1965 Ruda Śląska 31.01.2010
Litość ojca nad dziećmi (Psalm 103:13) 4-05-1969 Bollwiller
Niebieska Ojczyzna
Święte mieszkanie Boże 11-05-1969 Bollwiller
Wykład weselny
Zakończenie konwencji generalnej
Debski, Adolphe
Czasy Pogan - - 8.09.2021
Ocuć się, ocuć się, ramię Pańskie - - 8.09.2021
Pójdźcie, szukajcie Pana - - 8.09.2021
Przymierza - - 8.09.2021
Psalm 84 - Chrzanów 8.09.2021
Ramię Pańskie - - 8.09.2021
Święta w Izraelu (cz. 1) - Chrzanów 8.09.2021
Święta w Izraelu (cz. 2) - Chrzanów 8.09.2021
Wieczny sąd - - 8.09.2021
Zasługa Chrystusowa - - 8.09.2021
Nasze poświęcenie (video, 175 MB) 1986 Arenberg 2.11.2020
Trzy czasy w jednym (video, 143 MB) 1986 Kraków, Konwencja Generalna 2.11.2020
Gowda Piotr
Nowe Przymierze 27-03-1989 Białogard
Uczta Estery 26-03-1989 Białogard
Droga do chwały (Obj. 5:1) - - 24-11-2015
Synowie Królestwa 11-01-1981 Warszawa 24-11-2015
O Samsonie 11-01-1981 Warszawa 24-11-2015
Grudzień Henryk
Bieg do mety 13-04-1961 Detroit
Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości
Bogactwo Chrystusa dla nas stracone 1964 Częstochowa 13.06.2010
Cóż jest człowiek (Psalm 8)
Czy spryt popłaca? (1 Mojż. 27 i 28)
Drzewo nad strumieniem wód (Ps. 1:3)
Jedność Kościoła Francja
Jedność Kościoła (Pytania) 14-04-1961 Detroit
Kazanie Ap. Pawła na Areopagu 1978 Warszawa
Najsilniejsi ludzie potrzebują pomocy 1961 Chicago
Nie opuszczając społecznego zgromadzenia 26-12-1978 Warszawa
Syn marnotrawny 1959 Miechów
Wybór Kościoła pokazany w figurze
Wzgardzony Nazaret Cz. 1 i 2 1978 Warszawa
Miłosierdzie 1992 - 15.12.2010
Cecha zazdrości 1965 Detroit 27.03.2013
Cichy dom w Betanii - - 27.03.2013
O zmartwychwstaniu Pana Jezusa - - 27.03.2013
Pan Bóg chce, abyś czynił 1975 Andrychów 27.03.2013
Upadek Żydów bogactwem pogan - - 27.03.2013
Apostoł Piotr na tarasie 21-04-1991 - 6.09.2013
Barnaba - - 6.09.2013
Czy wierzysz w cuda - - 6.09.2013
Gdzie jest brat twój 27-09-???? Olkusz 6.09.2013
Głoszenie Ewangelii - - 6.09.2013
Noemi i Rut - - 6.09.2013
Nowy Rok - - 6.09.2013
Podróż do Francji - - 6.09.2013
Przyjaźń Dawida z Jonatanem - - 6.09.2013
Sidła ptasznika - - 6.09.2013
Wielka Noc - - 6.09.2013
Dzień Zmarłych - - 9.09.2013
Sumienie - - 9.09.2013
Grudzień Stanisław
Dwa największe zwycięstwa Dawida
Dziesięć plag
Poświęcenie
Grudzień Stefan
Ludzie, jako narzędzia w ręku Pana Boga 1991 Białogard
Pocieszyciel 1991 Wola Lubecka
Kamienie wołać będą 1986 Wola Lubecka 27.03.2013
Królestwo Boże 1991 Włoszakowice 27.03.2013
Nowe przykazanie miłości 12-10-1975 Kęty 27.03.2013
Obmowa jest grzechem 1986 Kraków 27.03.2013
Uzdrowienie Naamana - Kraków 27.03.2013
Gumiela Jan
Ciało i nauka naszego Pana
Ciasna brama, wąska droga 1962
Doświadczony robotnik 1963 Chicago
Getsemane i śmierć Naszego Pana 01-07-1972 Majdan Kozic Górnych
I wy powinniście nogi jedni drugim umywać (Jan 13:1-14) 23-09-1973 Lublin
Królestwo Niebieskie gwałt cierpi (Mat.11:11-12) 15-09-1974 Warszawa
Modlitwa Arcykapłańska USA
O Józefie 1962 Bufallo
Oczekiwanie na zbawienie Pańskie 1963 Detroit
Odzyskanie zatraconego obrazu 1963
Okup złożony, kiedy zastosowany 05-12-1971 Warszawa
Pogrzeb br. Kuźmy
Przeniesienie Arki Przymierza 1963 Bufallo
Symbol a rzeczywistość naszej przemiany 1963 Chicago
Wiara, nadzieja i miłość
Wspólne budowanie się 1959 Miechów
Wykład do chrztu
Wykład do chrztu 1975 Wierzchowiska
Zapłata grosza 06-28-1975 Romanówka
Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie
Droga przez krzyż do chwały - - 27.03.2013
Wykład do chrztu - - 27.03.2013
Psalm 91:11-12 - Majdan Kozice 24-11-2015
1 Piotra 4:7 1973 Ruda 24-11-2015
Okup 8-05-1975 Gdańsk 24-11-2015
Dzień Pojednania – ofiary składane 07-1974 Warszawa 24-11-2015
Hagensick Carl
Dziesięć przykazań - Białogard 27.03.2013
Armia szarańczy - Białogard 27.03.2013
Jak całować i być całowanym - Białogard 27.03.2013
Głos, okrzyk, trąba - Białogard 27.03.2013
Stworzenie a restytucja - Białogard 27.03.2013
Hlanda Antoni
Bracia Oleszyński i Stahn USA
Czasy w których żyjemy 3-09-1961 Chicago
Działalność Boża w naszych czasach 1-10-1961 Detroit
Jakubowski, Mieczysław
Bądź wierny aż do śmierci 04-09-1972 Detroit
Biblijna dojrzałość w Chrystusie 11-06-1972 Detroit
Studenci biblijni - - 29.09.2010
Znamiona czasów 07-07-1973 Ruda
Czy miłujemy Pana - - 27.03.2013
O miłości 27.06.1993 Lublin 27.03.2013
Próba osamotnienia 1986 Białogard 27.03.2013
Bądźmy gotowi - - 27.03.2013
Jończy Władysław
Wtóra obecność 1966 Kedzierzyn 21.12.2009
Co zo znaczy być chrześcijaninem, uczniem Jezusa 6-07-1974 Nidek 24.11.2015
Kaleta Stanisław
100-lecie Obecności Panskiej 1974 Warszawa
100-lecie Obecności Naszego Pana 23-06-1974 Kostki Duże
Aby jutrzenka wzeszła 1967 Chicago
Boże orły 1967 Chicago
Cóż jest człowiek 3-09-1967 Chicago
Czasy ostateczne 21-07-1967 Detroit
Dozwolenie złego - Dlaczego (Ijob. 30:31)
Ducha nie zagaszajcie (1 Tes. 5:19) 1978 Warszawa
Izrael u kresu wędrówki 1967 Chicago
Miejcie wiarę w Boga Detroit
Miłość Dawida i Jonatana 1967 Chicago
O poselstwie trzeciego Anioła 1967 Chicago
Panie, naucz nas modlić się 1967 Gary
Potęga miłości USA
Pożegnanie 4-09-1967 Chicago
Trzeci Anioł 1967 USA
Trzej mędrcy 1967 Chicago
Ucho igielne 1967 Covert
Walka o zdrowie Nowego Stworzenia 1967 Calumet
Walka o zdrowie Nowego Stworzenia (Ps. 103:3) 06-12-1981 Warszawa
Wiara 15-10-1967 Detroit
Więzień za dwoma bramami 1967 Chicago
Zapomnij narodu twego 1967 USA
Zostań z nami 1967 USA
Zważonyś na wadze 6-08-1967 New York
Życzenia noworoczne 1972 Kraków
Drzewo figowe 1984 - 27.03.2013
Kamiński Henryk
Aby społeczność nasza była z Ojcem i Synem - - 2.10.2010
Od wyjścia słowa 16-07-1994 Budziarze 29.09.2010
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni - - 27.03.2013
Wypełniające się proroctwa - - 27.03.2013
Koniec przykazania jest miłość - - 27.03.2013
Dzień Pański a dzień Jehowy - - 09.06.2014
Kasprzak (USA)
Co Bóg chce od ciebie (Mich. 6:8) 8-07-1978 Jodłówka 24.11.2015
Kijak Stanisław
Co jest nam najwięcej potrzebne w życiu - Żyd 10:24 14-07-1978 Warszawa
Opieka Stwórcy nad nami (Ps. 37:23-26) 10-08-1975 Warszawa
Kin
Pamiątka śmierci naszego Pana 08-04-1973 Warszawa
Kołacz, Daniel
Chrzest - - 09.06.2014
Stół Pański i kielich Pański - - 09.06.2014
Kołacz, Zdzisław
Chrzest 1994 Białogard
Królewskie kapłaństwo - - 27.03.2013
Odpocznienie - - 27.03.2013
Owce znają głos jego - - 27.03.2013
Wykład do chrztu - - 09.06.2014
Kopak Dymitr
Co Bóg oczyścił ty nie miej za nieczyste Kozy
Czasy ochłody
Dramat w Betanii
Dwanaście pokoleń popieczętowanych 1978
Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy
Idźcie do Józefa
Jako było za dni Lotowych
Jako było za dni Noego 7-12-1986 Kozy
Jordan wrócił się nazad 28-10-1979 Białogard
Mając oczyszczone serca 26-01-1981 Białogard
Morze miedziane 08-06-1980 Czarnków
Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno 27-12-1987 Białogard
Nie powstał nigdy 15-07-1978 Pawłów
Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie
Osiem błogosławieństw
Paś owce na rzeź zgotowane 2.10.2010
Proszę was bracia przez litości Boże 22-07-1979 Pawłów
Przyjdź królestwo Twoje
Śmierć Pańską opowiadajcie
Uczta z rzeczy tłustych 27-01-1980
Uwielbienie Kościoła 03-09-1977 Białogard
Uwielbiłem i jeszcze uwielbię 24-12-1978 Białogard
Wstańcie, zbudujcie świątynię Panu Bogu swemu
Wykonało się
Z przestępcami był policzony
Arka Przymierza (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Arka Przymierza (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Świątynia Salomona (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Budujcie świątynię (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Chrzest 1989 Melbourne 15.12.2010
Czujcie i módlcie się (Pamiątka) 1989 Melbourne 15.12.2010
Dlaczego Bóg dopuścił zło (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Dlaczego Bóg dopuścił zło (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Dzień Pojednania (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Dzień Pojednania (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Gdzie chcesz żeć nagotujemy baranka 1989 Melbourne 15.12.2010
Jubileusze w Izraelu 1989 Melbourne 15.12.2010
Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań 1989 Melbourne 15.12.2010
Morze miedziane 1989 Melbourne 15.12.2010
Napierśnik Sądu 1989 Melbourne 15.12.2010
Poświęcenie kapłanów (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Przyszedł poranek a także i noc 1989 Melbourne 15.12.2010
Restytucja 1989 Melbourne 15.12.2010
Sabat (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Sabat (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Święto Kuczek 1989 Melbourne 15.12.2010
Święto Trąbienia 1989 Melbourne 15.12.2010
Święto Tygodni 1989 Melbourne 15.12.2010
Uczynią mi świątnicę 1989 Melbourne 15.12.2010
Weźmiesz mi Lewity zamiast pierworodnych 1989 Melbourne 15.12.2010
Zakon a łaska (cz. I) 1989 Melbourne 15.12.2010
Zakon a łaska (cz. II) 1989 Melbourne 15.12.2010
Złoty stół 1989 Melbourne 15.12.2010
Lekcja o Zakonie - - 15.12.2010
Duch Święty - - 15.12.2010
Spojrzenie w przyszłość 1989 - 15.12.2010
Miasta ucieczki (niedokończony) - - 15.12.2010
Nie bądź nader sprawiedliwy 1988 Biłgoraj 31.10.2012
A tą opoką był Chrystus - - 27.03.2013
Bez przestanku się módlcie - - 27.03.2013
Czujcie, bo nie wiecie dnia ani godziny - - 27.03.2013
Czy dusza jest śmiertelna - - 27.03.2013
Królestwo Boże i jego dwie fazy - - 27.03.2013
Laska Twoja i kij Twój, te mnie cieszą - - 27.03.2013
Mistrzu, gdziekolwiek pójdziesz - - 27.03.2013
My jednego Boga mamy - - 27.03.2013
Nie ujrzycie mnie - - 27.03.2013
Nowe Stworzenie - - 27.03.2013
Obaczenie najwyższego kapłana - - 27.03.2013
Od tego dnia będę błogosławił - - 27.03.2013
O Judaszu - - 27.03.2013
Pan chorągiew moja - - 27.03.2013
Pan wielkie rzeczy czyni - - 27.03.2013
Pokój Boży - - 27.03.2013
Tego bądźcie o sobiee zrozumienia, które było w Chrystusie - - 27.03.2013
Trójca - - 27.03.2013
Upadek człowieka i jego odkupienie - - 27.03.2013
Wykład do chrztu - - 27.03.2013
Złoty świecznik - - 27.03.2013
Sposób wtórego przyjścia (cz. 1) - - 27.03.2013
Cel wtórego przyjścia (cz. 2) - - 27.03.2013
Czas wtórego przyjścia (cz. 3) - - 27.03.2013
Dom mądrości - - 27.03.2013
Dwie klasy ofiarowanych (cz. 1) - - 27.03.2013
Dwie klasy ofiarowanych (cz. 2) - - 27.03.2013
Idę, abym zgotował wam miejsce - - 27.03.2013
Miejcie wiarę w Boga - - 27.03.2013
Na sądzie Bożym - - 27.03.2013
O apostole Pawle - - 27.03.2013
Objawienie serc - - 27.03.2013
O Eliaszu - - 27.03.2013
Pamiętaj na dzień odpocznienia (cz. 1) - - 27.03.2013
Pamiętaj na dzień odpocznienia (cz. 2) - - 27.03.2013
Pięć działalności ducha świętego (cz. 1) - - 27.03.2013
Pięć działalności ducha świętego (cz. 2) - - 27.03.2013
Posłuszeństwo lepsze niż ofiara - - 27.03.2013
Sprzęt najświętszy - - 27.03.2013
Sumienie bez obrażenia - - 27.03.2013
Świątnica Pańska - - 27.03.2013
Świątynia, którą zbudował Salomon (cz. 1) - - 27.03.2013
Świątynia, którą zbudował Salomon (cz. 2) - - 27.03.2013
Święto Przejścia – Pascha - - 27.03.2013
Trzy pomazania Dawida (cz. 2) - - 27.03.2013
Umyłem w niewinności ręce moje - - 27.03.2013
Usprawiedliwienie a poświęcenie (cz. 1) - - 27.03.2013
Usprawiedliwienie a poświęcenie (cz. 2) - - 27.03.2013
Wtóre przyjście Jezusa - - 27.03.2013
Wykład do chrztu - - 27.03.2013
Sumienie 1.06.1980 Poznań 24.11.2015
Kopak, Jan
Ujrzymy Go takim, jakim jest listopad 2010 Biłgoraj 1.07.2011
Sąd żywych i umarłych 6-04-2011 Biłgoraj 1.07.2011
Cuda Boże - - 27.03.2013
Jako dzieci posłuszne - - 27.03.2013
Narodzenie Pana Jezusa - - 27.03.2013
Pascha - - 27.03.2013
Kultura chrześcijańskiego życia - - 09.06.2014
Mieszkam wśród ludu swego 2000 Białogard 18.01.2016
Boś ty, Panie, dobry i litościwy - - 18.01.2016
Proroctwo Symeona 25.12.1981 Białogard 18.01.2016
Współpracownicy Boży 22.04.2007 Nałęczów 05.02.2016
Miska soczewicy 22.04.2007 Nałęczów 05.02.2016
Krupa Ray
Panie nie dbasz, że giniemy (Mk 4:38) 08-07-1982 Kraków
Kubiak
Chrześcijanin jako gość na ziemi (1 Piotra 2:11) 1973 Warszawa 24.11.2015
Kutt
Opieka Pańska 21-10-1961 Detroit
Lenort Maciej
Czy noc wnet przeminie (Izaj. 21:11-12) 15-07-1972 Łódź
Pierwszy męczennik 1965 Kędzierzyn Koźle 31.01.2010
Leszczyński Edward
Charakterystyka Orla 03-11-1974 Białogard
Tyżeś jest Ten, czy innego czekać mamy (Mat 11:2-14) 1979 Oświęcim
Lewiński Feliks
Wtóra obecność naszego Pana 8-07-1978 Jodłówka 24.11.2015
Lipka Manfred
Miłość braterska (1 Kor. 13:13) - - 24.11.2015
Mollo Leon
Bliższe jest teraz zbawienie 1965 - 15.02.2011
Jedność rodziny Bożej 1973 Warszawa 24.11.2015
Panek Franciszek
Byłem umarły, a jestem żywy 1965 Kraków 21.12.2009
Purwin Piotr
Czasy naprawienia 02-11-1980 Białogard
Powołania Niebieskiego Uczestnicy (Hebr. 3:1) 07-05-1972 Olsztyn
Psalmy, hymny i pieśni duchowne
Rorata Roman
Baczcie, aby was kto nie zwiódł
Idź kup sobie pas
Nie dam dziedzictwa ojców moich 1991 Przychojec
Poselstwo żniwa wieku Ewangelii Kostki Duże
Drzewo Figowe - - 15.12.2010
Co widzisz Jeremiaszu - Białogard 27.03.2013
Dwa rzędy jezdnych 15-03-1998 Poznań 27.03.2013
Nauka Chrystusa a chrześcijaństwo - - 27.03.2013
Niebezpieczeństwa godziny pokuszenia - - 27.03.2013
Nie chodź na inne pole - - 27.03.2013
Nowe niebiosa i nowa ziemia 1986 Kraków 27.03.2013
Praca dla Pana - - 27.03.2013
Rodzina - Wola Lubecka 27.03.2013
Świadectwo wierności Prawdzie i braciom - - 27.03.2013
Wonność Betanii 15-03-1998 Poznań 27.03.2013
Patrząc na Jezusa wodza (Hebr. 12:1-2) - - 27.03.2013
Rycombel Ignacy
Droga do życia i do śmierci 10-04-1966 Walling
Sablik Stanisław
Działalność Ducha Świętego 1991 Kostki Duże
Nie samym chlebem człowiek żyje 25-07-1992 Białogard
Narodzenie Pana Jezusa - - 27.03.2013
Sprawa Szczepana - - 27.03.2013
Szaty, których mamy strzec - - 27.03.2013
Składłubowicz, Zenon
Musicie się na nowo narodzić - - 09.06.2014
Droga Eliasza w wichrze - - 09.06.2014
Melchisedek i jego dzieło - - 09.06.2014
Za późno - - 09.06.2014
Sokołowski
Na temat pieśni 416 30-01-1977 Szczecin 24.11.2015
Sołowiej Jan
Najwznioślejszy cel życia 09-04-1978 Warszawa
Zesłanie Ducha Świętego 29-05-1977 Lublin
Uczyniła co mogła - Warszawa 24.11.2015
Sroka, Stanisław
Oto służebnica Pańska - -
Chrzest naszego Pana - - 09.06.2014
Stasiak Joel
Gdzie wasz skarb, tam i serce wasze 20-11-1983 Lublin 24.11.2015
Suchanek Czesław
Błogosławieństwo 16-10-1973 Hanna
Bóg jest miłość 1968 Kraków
Uwielbiam miłość (1) 1972 Warszawa
Uwielbiam miłość (2) 1972 Warszawa
Nasza Rzeczpospolita (niedokończony) - - 22.04.2013
Ofiarowanie obcego ognia - - 22.04.2013
Sygnowski, Józef
Młodzieńcy jako orły (Izaj.40:30-31) 06.07.1974 Nidek
Pojednanie – Usługiwanie (2 Kor 5:18-19) 02.06.1979 Smoczka
Uświęcenie, ożywienie i narodzenie 27.03.1978 Białogard
Zaufanie w sobie (1 Kor. 10:12-15) 26.03.1978 Osowa
Godzina pokuszenia i jej sidła (Sympozjum 2) 26.10.1997 Tarnów
Cykl badań poświęconych przygotowaniu do Pamiątki 2010
Część 1 17.01.2010 Biłgoraj
Część 2 24.01.2010 Biłgoraj
Część 3 31.01.2010 Biłgoraj
Część 4 07.02.2010 Biłgoraj
Część 5 14.02.2010 Biłgoraj
Część 6 21.02.2010 Biłgoraj
Część 7 28.02.2010 Biłgoraj
Część 8 07.03.2010 Biłgoraj
Część 9 14.03.2010 Biłgoraj
Część 10 21.03.2010 Biłgoraj
Część 11 28.03.2010 Biłgoraj
Nieubrany kapłan - - 27.03.2013
Pogrzebani w Chrystusie przez chrzest 3.08.1991 Białogard 22.04.2013
Moc odpuszczania grzechów na ziemi 10.07.1992 - 22.04.2013
Moja wiara (niedokończony) 5.04.1994 Andrychów 22.04.2013
Wypełnił się czas 1994 Kostki Duże 22.04.2013
Słodycz starej natury 21.09.1997 Poznań 22.04.2013
Słyszę Cię, Panie, słucham Cię, Panie (niedokończony) 1986 Białogard 22.04.2013
Trudności czasów ostatecznych (cz. 1) - Kostki Duże 22.04.2013
Trudności czasów ostatecznych (cz. 2) - - 22.04.2013
Trudności czasów ostatatecznych (cz. 3) - - 22.04.2013
Okup – wpływ na zmartwychwstanie - - 22.04.2013
Błogosławieństwa czasów, w których żyjemy - - 22.04.2013
Dawid zdobywa Jeruzalem - - 22.04.2013
Okup a pojednanie z Bogiem - - 22.04.2013
Ogień, kadzidło i krew (3 Mojż. 16:12-14) - - 24.11.2015
Zgubione kapłaństwo 22.04.2007 Nałęczów 05.02.2016
Szewczyk Wacław
Pojednanie przez krew 1979 Warszawa
Porządek - - 22.04.2013
Szymański Stanisław
Jakimi wy macie być w obcowaniu i pobożności 2-06-1979 Smoczka 24.11.2015
Jedność ducha i jedność braci (Efezj. 4:5) 2-06-1979 Smoczka 24.11.2015
Świderek Franciszek
Nie grzesz językiem swoim 04-10-1975 Detroit
Tabaczynski Feliks
Największe Niebezpieczeństwo Nowego Stworzenia 21-10-1961 Detroit
Tarnawski Franciszek
Cierpliwość 05-05-1973 Detroit
Doskonałym Należy Twardy Pokarm 05-05-1973 Detroit
Tomiak, Casimir
Dobry Samarytanin - - 27.03.2013
Panie, któż będzie przebywał w Przybytku Twoim? - - 27.03.2013
Wiśniewski Tadeusz
O chrześcijańskiej tolerancji 1975 Warszawa
Błogosławieni cisi 10-1975 Warszawa
Biblijne dowody, że papiestwo jest nielegalne 22-07-1979 Warszawa
Tak prześladowano proroków 1967 Warszawa
60 rocznica śmierci br. Russella 01-11-1976 Warszawa
Oto idzie z obłokami 7-11-1976 Warszawa
Wszystkiemu się koniec przybliża 24-06-1977 Warszawa
A jeśliście wy Chrystusowi 04-20-1976 Warszawa
Przyjdź Królestwo Twoje (Mat. 6:10) 1981 Warszawa
Rzeczy dla napomnienia naszego 21-10-1979 Warszawa
Psalm 91 13-02-1972 Warszawa
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 4-07-1976 Warszawa
Wykład noworoczny 1-01-1981 Warszawa 23.11.2015
Nade wszystko strzeż serca swego 28-03-1978 Warszawa 23.11.2015
Zesłanie ducha świętego 3-06-1979 Warszawa 23.11.2015
Po czemże poznam 1968 Warszawa 23.11.2015
Proroctwo Daniela 5:1 11-17-1974 Warszawa 23.11.2015
Bądź wierny aż do śmierci 1-05-1972 Warszawa 23.11.2015
O rozdaniu talentów 18-12-1977 Warszawa 23.11.2015
144 tysiące popieczętowanych (Obj. 7) 1975 Warszawa 23.11.2015
Któż uwierzył kazaniu naszemu 11-04-1976 Warszawa 23.11.2015
Co to jest dusza 1966 Warszawa 23.11.2015
Obrzydliwość spustoszenia 1972 Warszawa 23.11.2015
Niesprawiedliwy szafarz 1-09-1978 Warszawa 23.11.2015
Służba naszego Pana (Mat. 20:28) 3-12-1978 Warszawa 23.11.2015
Pamiątka śmierci naszego Pana 10-03-1979 Warszawa 23.11.2015
Gniew 11-07-1978 Warszawa 23.11.2015
Antychryst 7-07-1980 Warszawa 23.11.2015
Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono grzech jego 1974 Warszawa 23.11.2015
Bohaterowie wiary 16-09-1979 Warszawa 23.11.2015
Wiara 1975 Warszawa 23.11.2015
Cierpliwość i "myślącym pod rozwagę" 20-06-1980 Warszawa 23.11.2015
Czasy Pogan 23-11-1980 Warszawa 23.11.2015
Człowiek grzechu 7-12-1980 Warszawa 23.11.2015
Dobry Pasterz 14-03-1982 Oświęcim 23.11.2015
Dom na opoce (cz. I i II) 11-02-1979 Warszawa 23.11.2015
Drogi orłów Bożych 16-06-1974 Warszawa 23.11.2015
Jeśliście wy Chrystusowi 20-04-1975 Warszawa 23.11.2015
Gdzie wasz skarb, tam i serce wasze 3-07-1977 Warszawa 23.11.2015
I trwali w nauce apostolskiej 1-04-1981 Warszawa 23.11.2015
Mężnie sobie poczynajcie 1-01-1978 Warszawa 23.11.2015
Modlitwa Pańska 29-09-1974 Warszawa 23.11.2015
Myślącym pod rozwagę - - 23.11.2015
Naprawienie wszystkich rzeczy 10-10-1976 Warszawa 23.11.2015
O Gedeonie 1-04-1976 Warszawa 23.11.2015
O uzdrowieniu powietrzem ruszonego - - 23.11.2015
Przymierza 15-02-1976 Warszawa 23.11.2015
O wtórej obecności naszego Pana 17-11-1976 Warszawa 23.11.2015
O zmartwychwstaniu naszego Pana - - 23.11.2015
Obietnice dla Kościoła - - 23.11.2015
Osoby biblijne dane nam za przykład - - 23.11.2015
Siedem czasów karania (cz. I) 23-01-1977 Warszawa 23.11.2015
Siedem czasów karania (cz. II i III) 1-04-1977 Warszawa 23.11.2015
Cichość (cz. I) 17-11-1977 Warszawa 23.11.2015
Cichość (cz. II) 1977 Warszawa 23.11.2015
Ale umarli o niczym nie wiedzą 2-11-1975 Warszawa 23.11.2015
Przyszła godzina, abyśmy się ze snu obudzili - Warszawa 23.11.2015
Pierwsi chrześcijanie – Europa 1-07-1973 Warszawa 23.11.2015
Psalm 45 – Pieśń weselna 8-09-1974 Warszawa 23.11.2015
Odwaga chrześcijanina 1-01-1977 Warszawa 23.11.2015
Historia powstania święta Bożego Ciała - - 23.11.2015
A Słowo stało się ciałem - - 23.11.2015
Istnienie Stwórcy stwierdzone 1974 Warszawa 23.11.2015
Równoległości żniw Wieku Żydowskiego i Ewangelii 19-10-1973 Warszawa 23.11.2015
O czyśćcu 1-08-1974 Warszawa 23.11.2015
Zesłanie ducha świętego 29-05-1977 Warszawa 23.11.2015
Izrael (Amosa 9:11-15) 1975 Warszawa 23.11.2015
Boski Plan Wieków (cz. I) - - 23.11.2015
Boski Plan Wieków (cz. II) - - 23.11.2015
Boski Plan Wieków (cz. III) - - 23.11.2015
Boski Plan Wieków (cz. IV) - - 23.11.2015
Boski Plan Wieków (1973 cz. I) 1973 Warszawa 23.11.2015
Boski Plan Wieków (1973 cz. II) 1973 Warszawa 23.11.2015
Boski Plan Wieków (1973 cz. III) 1973 Warszawa 23.11.2015
Pokój i bezpieczeństwo (1 Tes. 5:1) 11-05-1975 Warszawa 23.11.2015
Duch Panującego Pana jest nade mną (cz. I) - - 23.11.2015
Duch Panującego Pana jest nade mną (cz. II) - - 23.11.2015
O miłości do nieprzyjaciół - Warszawa 23.11.2015
Cokolwiek przedtem napisano (cz. II) 04-1974 Warszawa 23.11.2015
Cokolwiek przedtem napisano (cz. III) 08-1974 Warszawa 23.11.2015
Uciszenie burzy 30-06-1974 Warszawa 23.11.2015
Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile (Dzieje Ap. 1:7) 22-07-1979 Warszawa 23.11.2015
Wiara – Hebr. 11 1975 Warszawa 23.11.2015
I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich (Obj. 21:4) 1974 Warszawa 23.11.2015
Przyjdź Królestwo Twoje (Mat. 6:9) - - 23.11.2015
Władza w Kościele 1975 Warszawa 23.11.2015
Położę kres wszelkiemu ciału (1 Mojż. 6:13) - - 23.11.2015
A jeśli kto gwałci Kościół Boży (1 Kor. 3:17) - - 23.11.2015
Naczynia ku uczciwości i zelżywości (Rzym. 9:21) - - 23.11.2015
Zatacza obóz anioł Pański (Psalm 34:8) - - 23.11.2015
Wnorowski Wacław
Dopełnienie radości 1971 Detroit
Wojciechowski
Jesteśmy niewolnikami Chrystusowymi
Wozniak, Jean
Wszystkie rzeczy stały się nowe - - 27.03.2013
Wrona Stanisław
Cierpliwość chrześcijanina 29-04-1979 Lublin 24.11.2015
Zagadnienia, które się dzisiaj dzieją 29-04-1979 Lublin 24.11.2015
Kto się chlubi, aby w Panu się chlubił 14-08-1982 Białogard 24.11.2015
Ziemiński Adam
Cztery zaprzęgi 31-10-1982 Białogard
Dzień Pański - - 29.09.2010
Rodzący Syon 01-11-1982 Białogard
Zaprawdę wdzięczną rzeczą widzieć słońce oczom 1956 Kraków 21.12.2009
Aktywny chrześcijanin 22-07-1974< /td> Kraków 22.04.2013
Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę 1975 Andrychów 22.04.2013
Nasienie niewiasty i nasienie węża 18-07-1987 Oleszyce 22.04.2013
Zwątpienie - - 22.04.2013
Nigeria – sprawozdanie z podróży 20-01-1974 Warszawa 24.11.2015
Zaproszenie 11-05-1978 - 24.11.2015
Słowo według czasu (Przyp. 15:23) - - 24.11.2015
Wykład do chrztu 09-07-1978 - 24.11.2015
Zytkiewicz Jan
Bóg jest Światłością 06-09-1961 Detroit
W górnym pokoju 1961 USA