4/91

“Liczbowanie”

Teoria zakładająca, że jeden z poziomów interpretacji Biblii jest “numeryczny”. W językach biblijnych litery mają wartość liczbową. Każde zatem stwierdzenie w Biblii można przedstawić jako liczbę otrzymaną przez zsumowanie wartości kolejnych liter zapisu tego stwierdzenia. Porównując następnie różne, w taki sposób otrzymane liczby wyciąga się wnioski interpretacyjne. Np.: Numeryczna wartość imienia Jezus jest datą zakończenia Wieku Ewangelii albo: Wartość numeryczna całego wersetu jest identyczna z wartością stwierdzenia zawierającego interpretację rozważanego wersetu; na tej podstawie przyjmuje się, że poddana takie próbie interpretacja jest słuszna. Metoda ta znana była św. Mateuszowi, który przyjmuje wartość liczbową imienia Dawid (Daleth, Waw, Daleth – 4 + 6 + 4 = 14) jako podstawę do zauważenia symetrii w genealogii Jezusa. Taki sposób interpretacji stosowali od Średniowiecza zwolennicy żydowskiej kabały. Na gruncie badaczy Pisma Świętego ten sposób rozumowania został zastosowany przez T.Wiśniewskiego i stał się istotnym instrumentem interpretacji Biblii w ruchu zwanym “chronologicznym”.