4/91

Dni Noego

“Jako było za dni Noego, tak będzie i parousia Syna człowieczego” (Mat 24:37).

“Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat” (1 Moj 6:3).

Pierwszy świat zakończył się 120 letnim okresem sądu, na skutek którego bezbożna społeczność “świata, który był” została zniszczona wodą; uratowało się tylko ośmiu sprawiedliwych. Jest to obraz na czas końca “teraźniejszego wieku złego”, kiedy to “obecne niebiosa i ziemia” zostaną usunięte wraz z niezbożnym społeczeństwem, które je tworzy, a tylko sprawiedliwi zostaną zachowani i wejdą do Królestwa.

Podobieństwa obu tych okresów

1. Rozprzestrzenienie się niezbożności po całej ziemi.
2. Głoszenie o sprawiedliwości i nadciągającej katastrofie
3. Obojętność ludzi na tę działalność.
4. Zniszczenie niebios i ziemi.
5. Wykorzenienie niezbożnych.
6. Uratowanie ośmiu sprawiedliwych (por. Mich 5:5).
7. Sąd aniołów.

Inne argumenty

1. “Izaż wy nie mówicie, że jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Otóż powiadam wam: Podnieście oczy wasze, a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są ku żniwu” (Jan 4:35). 4 miesiące = 4 x 30 dni = 120 dni/lat

2. “A Niniwe było miasto bardzo wielkie na trzy dni drogi. Tedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwe będzie wywrócone” (Jon 3:3-4). Przez 3 dni głosił Jonasz, że za czterdzieści dni Niniwa będzie zniszczona. 3 x 40 = 120

3. Od święta trąbienia (pierwszy dzień miesiąca Tiszri) do Dnia Pojednania (10 dzień miesiąca Tiszri) upływało 10 dni (3 Moj 23:24-27). Dzień ma dwanaście godzin (Jan 11:9). 10 x 12 = 120

4. Życie Mojżesza jest obrazem na działalność Chrystusa, szczególnie w odniesieniu do Wtórej Obecności. Mojżesz umarł mając 120 lat (5 Moj 34:7), a jego życie dzieliło się na trzy czterdziestoletnie okresy (Dz.Ap 7:23,30).

(Opracowano na podstawie wykładów br. G.Tabaca)